Nhựa Đào Loại 1 Đóng Túi 5kg

6.500.000 6.300.000

091 686 3138